2017

Skolbetygen debatteras i Sverige - ökar de motivationen eller stämplar de svaga elever?

2017-08-14 YLE

Finska YLE Nyheter skriver om att svenska grundskolan nu testar att ge sifferbetyg redan i klass fyra, hittills har eleverna fått sitt första sifferbetyg först i sexan. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas: "Jag är djupt skeptisk till tidigarelagda betyg, för jag tror inte att det kommer att ge några stora fördelar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se