2017

Allians för de mest utsatta

2017-08-15 Borås Tidning

I en ledare skriver Borås Tidning om Alliansens om inträdesjobb för nyanlända och unga utan utbildning efter grundskolan. Skribenten påpekar att "förslaget är närmast en kopia av den modell som Arbetsmarknadspolitiska rådet, med professor Lars Calmfors [IFN] som ordförande, publicerade i fjol".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se