2017

Skepsis over for frihandel er dybt ulogisk

2017-08-17 Børsen

Christian Bjørnskov, Århus universitet och affilierad till IFN, är krönikör i danska Børsen. Han skriver att frihandel frövisso i ett kort perspektiv kan leda till att jobb går förlorade >(företag som inte klarar konkurrensen). Men samtidigt skspas andra jobb i andra sektorer. Totalt förlorar Danmark inte jobb.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se