2017

Ha inte bråttom med beslut om bankunionen

2017-08-29 Skånska Dagbladet med flera

I en ledare skriver Skånska Dagbladet med flera om att re­ger­ingen ska ut­reda om Sve­ri­ge ska gå med i EU:s bank­uni­on. Kan­ske är det som pro­fes­sor Lars Calm­fors [IFN] an­ser, skriver tidningen, "att det på sikt finns för­delar med att vara med fullt ut men att det är bäst att vänta tills de stora då­liga lånen som finns i mån­ga ban­ker, sär­skilt i Syd­eu­ro­pa, har lösts ut på nå­got sätt av eu­ro­länderna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se