2017

Myndigheter flyttas från Stockholm

2017-08-30 Dagens Eko

I ett inslag i Ekot intervjuas Magnus Henrekson, IFN, om ett regeringsbeslut att flytta ut hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm. Det finns risk för att kvaliteten på myndigheternas arbete sjunker i alla fall under ett antal år eftersom personal inte flyttar med, förklarar Magnus Henrekson.

Lyssna till inslaget (som börjar 2:50 in i programmet)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se