2017

”Skolverket tolkar Pisa fel –likvärdigheten inte försämrad”

2017-08-30 Dagens Nyheter

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, visar på DN Debatt att Skolverkets analys av Pisaundersökningen (att skolors socioekonomiska sammansättning har fått större betydelse för elevers resultat) inte hänsyn till att elevsammansättningen har förändrats. "Gör man det är det inte mycket som tyder på att bakgrundens betydelse för kunskaperna har ökat."

Läs mer

Replik från Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, och Eva Durhan, chef Skolverkets analysavdelning

Replik från Jan-Eric Gustafsson, senior professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se