2017

There's little evidence that corporate tax cuts create jobs

2017-08-30 CNBC med flera

CNBC med flera medier skriver om skattelättnader för företag och huruvida sådana skapar fler jobb. Författaren hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN. Som resultat av en analys av skillnaderna i statliga bolagsskattesatser fann forskarna att skatten hade liten inverkan på skapandet av arbetstillfällen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se