2017

Reviving the US IPO market

2017-08-31 IR Magazine

IR Magazine påpekar att "antalet börsnoterade företag i USA var som flest 7 428 år 1996. År 2015 hade siffra fallit till 3 754, enligt uppgifter från Alexander Ljungqvist, chef för Salomon Center for studie av finansiella institutioner på NYU Stern [och affilierad till IFN] ".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se