2017

'The Bull Market In U.S. Treasuries Is Over'

2017-08-31 Seeking Alpha

Seeking Alpha, en plattform om finansmarknaderna, skriver att akademisk forskning har visat ett negativt samband mellan BNP-tillväxt och skuldsättning. Forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN, citeras. "Vad gäller storlek och tillväxt av den offentliga sektor: En studie visar att BNP-tillväxten minskar när den offentliga sektorn växer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se