2017

Behövs det egentligen poliser på landsbygden?

2017-09-04 Länstidningen Östersund

I en ledare skriver Länstidningen Östersund om regeringens beslut att flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm. Skribenten hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som "tog i från fötterna och påstod att det kan få närmast katastrofala effekter' att flytta en myndighet till en ort som inte redan har kluster av liknande arbetsplatser. Då undrar jag, hur uppstår myndighetskluster?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se