2017

Skolan glömmer pojkarna. Också.

2017-09-04 Sydsvenskan

I en ledare skriver Sydsvenskan att ett "forsknings- och verklighetsförankrat förslag om hur den svenska skolan och inte minst elevernas kunskaper ska kunna förbättras framförs i boken Kunskapssynen och pedagogiken", med Magnus Henrekson, IFN, som medförfattare och redaktör. Skribenten menar att dagens utveckling i skolan "bådar illa för ett land med ambitionen att vara ett ledande kunskapssamhälle"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se