2017

Förenklat anställningsstöd en svår nöt

2017-09-11 Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt skriver från ett seminarium där bland andra Lars Calmfors, IFN och AER, deltog. Att anställningsstöd inte är de allenarådande lösningen på arbetsmarknadens växande tudelning, var han och övriga deltagare ense om. "Arbetsmarknadspolitik är alltid svårt. Det finns inga alexanderhugg," sa Calmfors.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se