2017

Flumskolan 2.0 – lärare utan verktyg känner ”äsch”

2017-09-23 Svenska Dagbladet

Cecilia Garme skriver i err reportage i SvD om lärarutbildning. Hon har följt tre studenter men skriver också om boken Kunskapssynen och pedagogiken av bl.a. Magnus Henrekson, IFN. Om boken skriver Garme bl.a.: "När kunskaper om sakförhållanden – verb, grundämnen, religioner – inte anses så viktiga, förlorar läraren auktoritet och värde per definition."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se