2017

Det är dags för parterna att vakna

2017-09-28 Affärsvärlden

I en krönika i Affärsvärlden skriver Laura Hartman om att industrimärket inneburit att den inhemska delen av ekonomin med offentlig sektor aldrig kan få större löneökningar än industrin. Relativlönerna har mer eller mindre cementerats. Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN och AER, som "pekat på ett antal långsiktiga faktorer i ekonomin som talar för att en förändring både är nödvändig och möjlig".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se