2017

Visa hänsyn, människa!

2017-09-28 Kristianstadsbaldet

Varför beter sig så många själviskt, undrar Carolin Dahlman i en ledare i Kristianstadsbladet. Hon hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. Tidningen skriver: "Hjärnforskaren Martin Ingvar [...] skrev i sitt kapital att barns hjärnor lär sig bättre om de vet vad som förväntas av dem och vilka kriterier som ligger till grund för bedömning. Om dessa är osäkra ”riskerar varje form av bedömning att uppfattas som en kränkning och varje uppgift bli en stressfaktor”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se