2017

Why Does Sweden Have So Many Start-Ups?

2017-09-28 Atlantic Monthly

Den amerikanska tidskriften Atlantic Monthly skriver att efter Silicon Valley så är det i Stockholm som flest miljarder-dollar tech-företag per capita startas. Lars Persson, IFN, intervjuas och förklarar bland annat att "fram till 1991 missgynnade det svenska skattesystemet nya, små och mindre kapitalintensiva företag samtidigt som stora företag och institutionellt ägande gynnades." I artikeln hänvisas även till en studie om intraprenöskap av Mikael Stenkula, IFN, med flera.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se