2017

Riksbankschefen sitter kvar och delning av Volvo på tapeten

2017-09-30 SR/Ekonomiekot extra

Ekonomiekot extra avhandlar bl.a. Industrivärdens nya ägarstrategi och intervjuar då Magnus Henrekson, IFN.  Kommer man att vilja dela exempelvis Volvo, som tidigare skett i SCA? Eriksson är en trolig kandidat, förklarar Magnus Henrekson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se