2017

”Satsningar på lågt betalda är lönlösa”

2017-10-09 Dagens Nyheter

DN Ekonomi skriver om en rapport från Industrins ekonomiska råd. Ib sammanhanget refereras till Lars Calmfors, IFN, som varnat för att en alltför strikt tolkning av märket håller tillbaka lönerna i bristyrken. "Det kan leda till kronisk arbetskraftsbrist i de yrkena, varnade i våras bland andra den välrenommerade professorn i nationalekonomi Lars Calmfors."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se