2017

Tala allvar om ny skattereform

2017-10-11 Eskilstuna-Kuriren med flera

I en ledare skriver Eskilstuna-Kuriren att politikernas uppgift de närmaste åren "är en mix av höjda och sänkta skattesatser, som både stimulerar god ekonomisk utveckling och är fördelningspolitiskt rimligt avvägd". Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN, inte ser en sänkning som "realistisk". Kuriren avslutar: "Socialdemokrater och borgerliga kan lösa det ihop".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se