2017

Detaljhandeln kartlagd på kommunnivå

2017-10-13 Dagens Handel

Handelns betydelse för det lokala näringslivet i svenska kommuner är ett hittills outforskat område som forskaren Özge Öner, [...] IFN, tagit sig an, skriver Dagens Handel. Öner förklarar att 99 kommuner har sett ett tapp i antal män, medan 132 kommuner har tappat i antal kvinnor. Hon förklarar: "Det är uppenbart att kvinnor är mer urbaniserade."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se