2017

Calmfors: "Löneglidning räcker inte för att lösa brist"

2017-10-13 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Man bör överväga högre löneavtal i sektorer med större efterfrågan på arbetskraft, säger Lars Calmfors, IFN, till nyhetsbyrån Direkt. "Löneglidningen verkar inte längre vara särskilt känslig för marknadskrafterna. Variationer i brist på arbetskraft har under de senaste decennierna påverkat löneökningarna utöver avtal förvånansvärt lite".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se