2017

Måttliga löneökningar trots högkonjunkturen

2017-10-17 Dagens Nyheter

DN Ekonomi skriver att trots högkonjunktur och arbetskraftsbrist stiger lönerna måttligt, "tvärtemot vad man skulle vänta sig". DN förklarar att gällande ordning på arbetsmarknaden har ifrågasatts av professor Lars Calmfors [IFN] och nyligen även av Internationella valutafonden, IMF, i dess granskning av Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se