2017

Sjuk av religion

2017-10-19 Forskning & Framsteg

Martin Ljunge, IFN, intervjuas om sin forskning i Forskning & Framsteg. Han studerar hälsodata från andra generationens invandrare i 30 europeiska länder. "Det visar sig att de barn vars mödrar kommer från mer religiösa länder i regel har sämre självupplevd hälsa, vilket är ett mått på hur man mår i allmänhet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se