2017

Busy Directors: Strategic Interaction and Monitoring Synergies

2017-10-23 Bullfax.com

Bullfax.com skriver om marknaderna och ekonomin. En studie av Alexander Ljungqvist et al, NYU och affilierad till IFN presenteras. Forskarna studerar när styrelseledamot som sitter i många styrelser är skadlig eller fördelaktig för aktieägarna. Det visar det kan vara skadligt när de aktuella företagen har så lite gemensamt att det tar allt för mycket tid för ledamoten att sätta sig in i olika frågor.

Läs mer i Bullfax.com

Läs mer i originalartikel på Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se