2017

I Danmark koster højere skat samfundet penge

2017-10-26 Børsen

Christian Bjørnskov, Århus universitet och affilierad till IFN, är krönikör i danska Børsen. Han skriver om Jacob Lundbergs, Timbro, avhandling om Arthur Laffer och Lafferkurvan. Han finner att i flertalet OECD-länder ger skattehöjningar större intäkter. Intressant undatag är välfärdsstaterbna Danmark, Finland, Sverige och Belgien. Där är marginalskatterna så höga att en skattehöjning innebär förlorade inkomster för staten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se