2017

Katederundervisning är frihet

2017-10-26 Upsala Nya Tidning

"Elevcentrerat lärande är ineffektivt och drabbar elever från studieovana hem" skriver Sebastian Sundel på ledarsidan  i Upsala Nya Tidning. Krönikan handlar om boken Kunskapssynen och pedagogiken, red Magnus Henrekson, IFN. "Vägen till en sant kompensatorisk skola går inte via uppslitande politiska debatter om vinsttak, lärartäthet, kommunalisering och betyg. Det handlar i stället om att på allvar göra upp med en föreställning om att kunskap är något relativt och att lärarledd undervisning är något föråldrat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se