2017

How China Swallowed the WTO

2017-11-01 Wall Street Journal

Wall Street Journal skriver att handelsorganisationen WTO har blivit ett "slagfält för intensiva nationella rivaliteter". I artikeln används forskning och tabeller från Louise Johannessons, IFN och Petros Mavroidis forskning, som pekar på att ett ökande antal konflikter har hamnat på WTO:s bord.

Läs mer (betalvägg)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se