2017

The right look

2017-11-01 Svensk Linje

I Svensk Linje, utgiven av Fria Moderata Studentförbundet,  publiceras en notis om forskning av Niclas Berggren och Henrik Jordahl. Skribenten förklarar att de "visat något vi kanske redan anade – att politiker som står till höger ser bättre ut än andra politiker".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se