2017

Jenseits von Bullerbü

2017-11-06 Süddeutsche Zeitung

Invandring och digitalisering sätter press på välfärdsstaten. Och politiker måste agera, sammanfattar Suddeutsche Zeitung ett anförande som Mårten Blix nyligen höll på forskningsinstitutet CESifo i München. Blix förklarade att välfärdsstaten bygger på arbete och den ekvationen kommer bli allt svårare om invandrare inte kommer in på arbetsmarknaden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se