2017

Is A Corporate Tax Cut Really What The Economy Needs Right Now?

2017-11-13 NPR/National Public Radio and more

NPR undrar i en sändning om en sänkning av företagsskatten skulle förbättra för amerikanska företag, Om sänkningen skulle ge företagen mer pengar till investeringar och nya jobb. NPR  refererar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN, då han nyligen undersökt den kopplingen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se