2017

Janerik Larsson: Vad handlar skoldebatten om?

2017-11-14 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om en debattartikel i DI. "I DI debatt-artikeln pekas på den gedigna kunskap som finns om varför svensk skola länge varit på fel väg: I boken ”Kunskapssynen och pedagogiken”, med Magnus Henrekson [IFN] som redaktör, visar författarna hur den styrande skoleliten systematiskt vägrat ta till sig modern biologisk kunskap, bland annat om den lärande hjärnans behov av lugn och koncentration."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se