2017

Akut behov av en skolpolitik för likvärdighet

2017-11-16 Dagens Arena

I en ledare i Dagens Arena sägs att "den urholkade likvärdigheten hotar inte bara enskilda elevers möjligheter utan hela samhällsbygget". Skribenten hänvisar till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilieradc till IFN: "Som Jonas Vlachos påpekade är bostadssegregationen den främsta orsaken till den sociala snedfördelningen inom skolan, men skolvalet har förstärkt segregationen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se