2017

Eine "soziale Säule" für Europa

2017-11-17 ARD Tagesschau

Tyska ARD har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, om den svenska välfärdsstatens framtid. han förklarar att "om det ska vara möjligt att flytta från ett land med lägre social trygghet till ett med mer omfattande välfärdssystem är det nödvändigt att nivån på omsorgs sänks i det senare landet, även för de egna medborgarna", säger Henrekson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se