2017

Professor: ”En myt att bomarknaden är trögrörlig”

2017-11-20 Svenska Dagbladet

SvD intervjuar Daniel Waldenström, IFN. Han förklarar att bostadsmarknaden inte är trögrörlig. Inte heller är det reavinstbeskattningen som gör marknaden trög: "Vi har haft fallande bostadskostnader på grund av ränteläget. Vi har haft en ändring i fastighetsbeskattningen som sänkte den löpande beskattningen med upp till 90 procent för Stockholmsvillor. Och bostadsrätter är enormt skattegynnade. Det om något gör det ointressant att flytta."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se