2017

Bildningsnivån sjunker – men det finns motmedel: "Skolan måste tillhandahålla en stadig kunskapsbas"

2017-11-22 Sundsvalls Tidning och Allehanda

SundsvallsTidning och Allehanda publicerar en intervju med Björn Fjæstad, chefredaktör Forskning & Framsteg. I denna diskuteras bland annat boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus henrekson som redaktör och medförfattare. Författarna, skriver tidningarna, slår fast att krisen i skolan inte handlar om enskildheter som skolform, läxor eller betyg; där skjuter skoldebatten ofta över målet utan att se helheten. Det handlar i stället om ett betydligt mer grundläggande problem – att lärandet lämnats över till eleverna själva. "Eleverna får i stort sett göra sina egna läroböcker. Men en ung människa behöver delges kunskap med hjälp av undervisning, det fungerar inte att elever ska söka sin kunskap själv, säger Björn Fjæstad."


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se