2017

Emotions interfere with investing decisions more than we thought

2017-11-22 The Globe and Mail

The Globe and Mail skriver om neuroekonomi och nämner David Cesarini, NYU och affilierad till IFN: "David Cesarini, [...] , har försökt utröna om investeringsvanor är delvis ärftliga genom att jämföra enäggstvillingars och tvillingars finansiella vanor och beteende.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se