2017

Here’s why Republican tax cuts won’t create those promised jobs

2017-11-22 Morningstar med flera

Washingtons skattesänkning och jobbreform kommer att gynna aktieägare och företagare, inte Amerikas medelklass, skriver Howard Gold I Morningstar med flera medier. Han citerar en studie av Alexander Ljungvist, NYU och affilierad till IFN: ”Vi finner väldigt lite bevis för påståendet att en sänkning av företagsskatter genererar ekonomisk aktivitet, om inte detta sker under en konjunkturnedgång när de leder till ökade anställningar och ökad inkomst.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se