2017

Högre betyg i friskolorna: ”Vi är helt enkelt bättre”

2017-11-24 ETC

ETC skriver om "att friskolor generellt har högre betygssnitt än kommunala skolor". Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, säger att "den helt dominerande orsaken till friskolornas högre betygsnivåer är elevunderlaget, där friskolornas föräldrar har högre utbildning än föräldrar till elever på kommunala skolor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se