2017

Foreign-born people under-represented in Swedish politics

2017-11-28 The Local

The Local intervjuar Johanna Rickne om forskning som visar att utländska födda i Sverige inte klättrar lika högt i lokalpolitik som födda i Sverige. "Vi hade förväntat oss att antalet utrikesfödda skulle vara högre i samhällen där en större andel av befolkningen var utrikesfödd, men så är det inte", säger Johanna Rickne.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se