2017

Svårt för utrikesfödda att nå toppen i kommunpolitiken

2017-11-28 Sveriges Radio med flera

Det finns ett glastak i politiken för utrikesfödda, säger Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Om vi tycker att det är ett problem med långsam integration på svensk arbetsmarknad så skulle utrikes födda politiker vara en bra grupp att lösa det problemet för de har en bättre inblick, och de svarar också själva att de prioriterar sådana frågor i större utsträckning," säger Rickne.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se