2017

Våra grannländer är snabbare på att hitta jobb till flyktingar. Vad kan de lära oss?

2017-11-28 KIT

Den digitala publikationen KIT skriver om erfarenheter från Danmark och Norge vad gäller integration av nyanlända på arbetsmarknaden. I sammanhanget citeras Andreas Bergh, IFN, i Ekonomisk Debatt: redan före flyktingskrisen 2015 så tycks vägen mot kraftigt minskade arbetsmarknadsgap i Sverige ”således vara politiskt obekväm, då den sannolikt innebär minskad facklig makt och ökad inkomstspridning”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se