2017

Scrapping inheritance tax is good for all of us

2017-12-01 The Times

Ed Conway kommenterar arvskatt i The Times. Han hänvisar till forskning av Mikael Elinder, som är ansluten till IFN, med flera: "Efter att ha plöjt igenom år av svenska data fann forskarna att arv direkt reducerade gini-koefficient för rikedomens – det mest använda måtten på ojämlikhet – med  hel 6 procent, dvs. ungefär samma effekten som av en stor börskrasch."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se