2017

”Andra än rådet mer lämpade att granska finanspolitiken”

2017-12-04 Svenska Dagbladet

SvD skriver om att regeringen vill att Finanspolitiska rådet ska fokusera mindre på att granska finanspolitiken i ett bredare perspektiv. Rådets tidigare ordförande Lars Calmfors intervjuas och förklarar att "analyserna av andra aspekter än de offentliga finanserna har nog egentligen varit djupare och bidragit med mer. Det tycker jag att man ska hålla fast vid. Samtidigt är det detta som irriterar det politiska systemet mest".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se