2017

Problemet är pedagogiken

2017-12-11 Liberala Nyhetsbyrån/Motala & Vadstena Tidning med flera

I en ledare publicerad i Motala & Vadstena Tidning om att svenska elevers läsförståelse ökar i den internationella undersökningen Pirls. Skribenten hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se