2017

How will US and Indonesia's tax cut affect inequality?

2017-12-13 The Jakarta Post

Den 2 december sänktes den amerikanska bolagsskatten (CTR) från 35 till 20 procent. Jakarta Post undrar om skattesänkningen kommer att påverka tillväxten: "[...] det finns få tecken på att sänkt bolagsskatt ökar den ekonomiska aktiviteten om den inte genomförs under en lågkonjunktur, då den kan leda till betydande ökningar av sysselsättning och inkomst, enligt ekonomerna Alexander Ljungqvist (NYU och affilierad till IFN) och Michael Smolyansky."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se