2017

Ekonomisk politik som leder till mindre demokrati

2017-12-14 Flamman

I ett debattinlägg i Flamman skriver Anders Nordström (V) att det demokratiska inflytandet över den ekonomiska politiken krymper. Att folkvalda trängs undan av tjänstemän och experter. Nordström ifrågasätter Finanspolitiska rådets verksamhet och nämner i detta sammanhang Lars Calmfors, IFN, som tidigare varit rådets ordförande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se