2017

”Välfärdssektorn är viktigare än man tror”

2017-12-17 ETC

ETC skriver att Sverige tillhör ett av de länder där inkomstskillnaderna ökat som mest. Tidningen intervjuar Daniel Waldenström, IFN, som förklarar att  detta en orättvis bild: "Välfärdsstaten tillhandahåller nyttor som personer annars skulle behöva tillhandahålla själva, och i huvudsak gynnar detta personer med låga inkomster vilket minskar ojämlikheten". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se