2017

”Handeln beroende av fysisk plats”

2017-12-18 Dagens Handel

Özge Öner, IFN, intervjuas i Dagens Handel. "Etableringen av restauranger är extra hög i de kommuner där dagligvaruhandeln dragit ner" förklarar hon från en ny studie kring kommunernas detaljhandelsmarknad. Dagens Handel skriver: "Slutsatsen är att detaljhandeln klarat sig bra under perioden, trots att 116 kommuner av 288 tappat befolkning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se