2017

Männen tar över i politiken

2017-12-25 Uppsala Nya Tidning

UNT skriver i en nyhetsartikel att "männen ser ut att ta över Uppsala. Det står klart när de flesta politiska partier bestämt vilka kandidater man lyfter fram inför nästa års val." Tidningen refererar till forskning av bl.a. Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN: " ...studier av könsfördelningen inom kommunpolitiken som visat att kvinnor är underrepresenterade på högre positioner när relevanta kvalifikationer är likvärdiga."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se