2017

”Många kvinnor frågar hur man kan jobba som mamma”

2017-12-29 Svenska Dagbladet

Finansminister Magdalena Andersson intervjuas i SvD och förklarar att fler nyanlända kvinnor behöver komma i arbete. SvD hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, tidigare i år sa att ”bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se